Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledning är den verksamhet i skolan som framförallt syftar till att eleven ska kunna göra väl underbyggda val till fortsatt utbildning och yrkesinriktning.  För att uppnå detta arbetar jag som studie- och yrkesvägledare med att eleven ska:
 

  • Öka kunskapen om sig själv, sina möjligheter och begränsningar
  • Bli medveten om dem olika alternativen  
  • Samt ha förmågan att kunna ta ett eget beslut gällande sin framtid


Som studie- och yrkesvägledare arbetar jag även med skolans ESA-grupp.  ESA står för Entreprenörskap, Skola och Arbetsliv. I Bergsåker ESA-grupp arbetar vi bland annat med att öka elevernas kunskap om arbetslivet.  En del i detta arbete är elevernas prao, den praktiska arbetslivsorienteringen.