ELEVENS VAL

årskurs 7 -9

Läsåret 2012/2013

SPRÅKVAL 110-160 min/vecka

 • Franska
 • Spanska
 • Tyska
 • SVEN (svenska/engelska)

ELEVENS VAL 1, fördjupningsval 100 min/vecka

 • Bildverkstad
 • Dans
 • Friluftsliv,
 • idrott och ledarskap
 • Historia och Fotografering - HIFO
 • Matlagning
 • Musikprofilgrupp
 • Textilverkstad

ELEVENS VAL 2, kulturval 40 min/vecka

 • Killsång
 • Kör
 • Orkester
 • Kompa och sjung
 • Fiskehantverk
 • Kroppskultur
 • Läsestuga
 • Modellbygge
 • PLUS-matte
 • Serieteckning
 • Textilt arbete

SPRÅKVAL

Franska

Var talar man franska?

I Europa talas franska som modersmål av 63 milj. fransmän, 4 milj. belgare och 1 1/4 milj. schweizare. I Kanada talas franska av 7 milj. människor. I Asien är ofta franska kontaktspråket, särskilt i Libanon, Syrien, Laos, Kampuchea och Vietnam.

I 20 afrikanska stater är franska det officiella språket eller kontaktspråket, bl.a.

i Algeriet, Marocko, Tunisien, Zaire, Senegal, Guinea, Elfenbenskusten och Mauretanien.

Man kan dessutom få viss hjälp av sina franska kunskaper i länder runt Medelhavet, som Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Turkiet, Israel och Egypten samt i en del östeuropeiska länder.

I vilka yrken är franska till särskild nytta?

Det behövs franskkunniga ingenjörer, ekonomer, tekniker, försäljare, läkare, folk inom hotellbranschen, biståndsarbetare, sekreterare med flera.

För alla som tänker sig att i framtiden arbeta inom biståndsverksamhet av något slag är franskan helt nödvändig för kontakterna med många länder i Afrika och Asien.

Svårt att lära sig franska?

All språkinlärning kräver arbete, man får inget gratis. Tyskan och spanskan har sina svårigheter - franskan sina. Den elev som klarar engelskan klarar i allmänhet franskan.

Jämfört med t.ex. tyskan anser svenskar ofta att uttalet i franskan är något svårare, men eftersom franskans uttal är så regelbundet vållar det sällan eleverna några problem. Som ung brukar det heller inte vara några svårigheter med inlärning av nya lite ovana ljud och annorlunda satsmelodi.

Spanska

Var talar man spanska?

Spanska talas av 371 milj. människor i bl. a. Spanien, Sydamerika (utom Brasilien) och i USA.

Varför ska du välja spanska?

Inlärningen kräver arbete och du kommer snabbt att kunna samtala.

Språket är ett av de största i världen, vilket kan vara en stor fördel

om du tänker resa eller arbeta inom en internationellt inriktad verksamhet.

Tyska

Tyskan och svenskan har många ord gemensamma.

Du lär dig orden, deras betydelse och uttal ganska fort. För att uppnå goda grundläggande kunskaper måste du arbeta flitigt i skolan och läsa läxor.

De förbereds noga under lektionerna.

Var talar man tyska?

Tyska talas och förstås av ca 105 milj. människor i Tyskland, Österrike och Schweiz. Man kan också göra sig förstådd på tyska i stora delar av övriga Europa.

Varför tyska?

Sverige har många handelskontakter med tysktalande länder, framförallt med Tyskland. Åtskilliga svenskar måste kunna tyska i sitt yrkesarbete. I enkla vardagssituationer kan man ha både nytta och glädje av att förstå tyska och själv kunna göra sig förstådd.

SVEN (svenska/engelska)

SVEN är ett alternativ till de så kallade B-språken franska, tyska och spanska.

Här får du tillfälle att förstärka dina kunskaper i svenska och engelska. Vill du dessutom fördjupa dig inom något område i dessa språk, går det alldeles utmärkt.

Det är viktigt att du vid detta språkval själv tänker efter vad du behöver och önskar arbeta med. Det är också viktigt att du själv tar ansvar för dina studier.

Du arbetar kanske inte hela läsåret med engelska utan märker att du måste träna svensk grammatik, läsning, stavning, redovisning etc. Du och din lärare planerar tillsammans detta arbete i nära samarbete med de lärare som undervisar i svenska och engelska.

SVEN blir, om du tar ansvar och engagerar dig, både givande och roligt.

ELEVENS VAL 1, fördjupningsval

Bildverkstad

En fördjupning av bildämnet

 

Här får du:

 •  jobba med färg och form
 • använda din fantasi och kreativitet
 • prova olika tekniker och material t.ex. lera, tryck och olika typer av färg
 • skapa konstbilder och serier m.m.
 • designa och formge

Dans

Varför?

Du lär dig att våga använda din fantasi och därigenom hitta nyckeln till din kreativitet. Du övar upp din förmåga att uttrycka dig och uppträda inför andra och stärker därmed din självkänsla.

 

Vad får du göra?


Årskurs 7

 • Vi övar upp de grundläggande färdigheterna inom dans
 • Vi jobbar med improvisation för att ge dig kroppskännedom
 • Vi skapar med handledning egna danser
 • Vi kombinerar dansen med drama och gör ett eller flera framträdanden

Årskurs 8

 • Vi fördjupar oss ytterligare och fortsätter att utveckla våra färdigheter
 • Vi arbetar med olika sätt att skapa dans, från improvisation till färdig koreografi
 • Vi fortsätter att sammanföra dans och drama och gör flera framträdanden
 • Studiebesök

Årskurs 9

 • Vi riktar in oss mer på det sceniska framförandet och vilka delar som bör ingå
 • Vi fördjupar oss ytterligare i de olika teknikerna för att skapa och uttrycka dans
 • Vi arbetar mer och mer självständigt och skapar eget material som blir till ett eller flera framträdanden (exempelvis julshowen)
 • Studiebesök


Friluftsliv – Idrott – Ledarskap

Årskurs 7

 

Friluftsliv

Kunskap om hur man berikar sin fritid genom kontakt med naturen och dess möjligheter.

Exempel: Vandring i vår närmiljö och tillagning av mat med jägarkök

Kanoting - Fiske - Flugbindning - Orientering - Längdåkning - Slalom - Snowboard - Allemansrätt

 

Idrott - Ledarskap

Teori: Kunskap om hur din kropp fungerar

Kroppens funktion och dess byggnad av skelett/leder/muskler

Idrottsskador

Kondition och styrka

Utbildning och träning i ledarskap - domarskap

Praktik: Utförande av konditions- och styrketräningsövningar, olika typer av bollspel

 

Årskurs 8

I årskurs 8 fördjupar vi oss i tidigare genomgångna arbetsmoment. Dessutom gör vi studiebesök på vissa idrottsarrangemang.

 

Årskurs 9

Moment som tillkommer i årskurs 9; Livräddning med allt vad det innebär.

Dessutom kommer du att få göra ett specialarbete i någon idrott eller friluftsaktivitet.

Tillvalsämnet innehåller såväl teoretiska studier som praktisk träning där du bör

vara motiverad att alltid göra ditt bästa samt använda din fantasi och uppfinnings-rikedom.

Historia och Fotografering – HIFO

HIFO är tillvalet för dig som är intresserad av historia och fotografering.
Även den som enbart vill engagera sig i historia eller fotografering har plats i detta tillval. För dig som är intresserad av foto är det bra om du har tillgång till en systemkamera eller kompaktkamera. Historieintresset kräver som sagt att du är intresserad av historia.

 

Fotografering

Här kan du utveckla dina intressen inom fotografering
Hur fungerar systemkameran, kompaktkameran
Exponering – Bländare, slutartid, iso-ljuskänslighet. Hur hänger detta ihop
Vit balans
Att fotografera olika motiv – hur skall jag få de foton jag vill ha
Fotografera i Sundsvall – olika uppdrag i Sundsvall
Lära sig jobba med foton i datorn
Fotografera utifrån olika teman
Vad säger lagstiftningen om publicering och vad får man fotografera

 

Historia

Historia har som uppgift att skapa en förståelse hur det blev som det blev
Många elever känner att de skulle vilja veta mer om historia
Här styr du och läraren ditt intresse väldigt mycket
Men historia innehåller så oändligt mycket mer

Några exempel:
Klädesstilens, modets historia
Idéernas historia - hur olika idéer har uppkommit och påverkat och påverkar
Krigets historia
Om missnöje och andra historiska känslor
Om ensamhetens historia
Om mörker och ljus
Om stank och smuts
Om skräckens historia
Om gråtens historia

 

 

 

Matlagning

I detta tillval får du:

 • Prova olika matlagningsmetoder t.ex. koka, steka, woka och fritera
 • Planera egna måltider med förrätt, varmrätt, efterrätt
 • Laga svensk och utländsk mat, till vardags och till fest
 • Vegetarisk mat
 • Lära dig lite om matens betydelse för hälsan
 • Baka; matbröd, kakor, bullar m.m.

Musikprofilgrupp

För dig som är musikintresserad och vill spela/sjunga med andra.


När du väljer musikprofilgrupp ska du veta att:

 • Musikundervisningen håller en nivå, som förutsätter att du har ett särskilt intresse för musik.
 • Du måste spela ett instrument eller vilja sjunga. I årskurs 7 får du dessutom välja bruksgitarr eller brukspiano.

 

Kursplan musikprofilgrupp

Årskurs 7, 100 min. lektion

 

20 min Gehörs- och musiklära

 

80 min Musikdator

              Valt ackordinstrument (piano eller gitarr)

              Kompgrupp

              Ensemblespel

              Ensemble-ledning

              Röstträning, improvisation

              Musiklyssning

              Sceniskt musikprojekt

              Studiebesök


Årskurs 8-9

Förutom vad som ingår i årskurs 7 tillkommer enkel; komponering, arrangering och harmoni-lära.


Vårt mål är att du och dina kamrater ska få uppträda så mycket som möjligt med er musik. Vill du veta mer, hör av dig till Arve.

 

Textilverkstad

Här får du

 • Jobba med egna idéer inom textilämnet
 • Använda din fantasi och uppfinningsrikedom
 • Prova på och fördjupa dig i olika textila tekniker

Här arbetar vi med textilslöjdens fantastiska material

 • Garner
 • Ull
 • Tyger
 • Textilfärger
 • Skinn och läder
 • Pärlor och band m.m.

ELEVENS VAL 2, kulturval

Killsång

Här sjunger bara killar ihop!

Tycker du att det är kul att sjunga så är det här ett val för dig.

Har du aldrig sjungit förut? Ta chansen börja nu.

Kan du inte? Jodå! Alla kan!

Vi försöker, eller hur?

Kör

Vi sjunger allt ifrån folkvisor till poplåtar. Kören medverkar vid skolans

luciafirande i Selångers kyrka. Vi ger även en offentlig kvällsföreställning.

Kören har också en viktig roll vid skolans julshow och sommaravslutning.

Även julshowen visas för föräldrar och andra intresserade.

Orkester (Bergsåkers Big Band)

I Bergsåkers högstadieorkester får du spela allt ifrån blues, jazz, rock´n roll, pop till den senaste hitlåten. På vårterminen packar vi in oss i turnébussen och gör under två dagar en miniturné till närbelägna skolor. Dessutom medverkar naturligtvis orkestern vid julshow och sommaravslutning.

Kompa och sjung

För dig som både vill sjunga och spela gitarr. Vi spelar klassiska hits från förr och nu.

Fiskehantverk

Du som är intresserad av fiske och friluftsliv har här möjlighet att lära dig att tillverka egen utrustning t.ex. flugbindning, drag, vobblers, pimpelspön m.m.

Du får även möjlighet att träna kastteknik.

Kroppskultur

Här har du möjlighet att förbättra din fysiska status, hälsa och kondition.

Du får tillsammans med idrottsläraren planera din egen träning. Träningen

består av utomhus- och inomhusaktiviteter beroende på årstiden.

Läsestuga

Läsning är för hjärnan, vad gymnastik är för kroppen.

 

Under 40 minuter varje vecka läser vi spännande, sorgliga, roliga, verklighetsnära eller fantasifulla böcker. Vi läser för varandra eller tyst för oss själva.

Van eller ovan läsare - det finns alltid en bok som passar dig.

Modellbygge

Valet av modellbygge kommer att ge grundläggande tips och teknik om bindmedel, målning, verktyg och material i samband med praktiskt modellbygge.

PLUS-matte

I tillvalsämnet "plus-matte" jobbar vi lite extra med kärnämnet matematik, både praktiskt och teoretiskt.


Vi fördjupar oss bl.a. i:

 •  Positionssystemet
 • Ekvationslösningar
 • Geometri
 • Rymdgeometri
 • Skala
 • Procent
 • Bråk
 • Omvandlingar
 • Statistik

 

Förutom böcker använder vi oss även av dvd-filmer, CD-romspel och internet.


Serieteckning

 • Vi skapar egna seriefigurer och serier, både i färg och svart-vitt
 • Textar
 •  Forskar om seriens historik

Textilt arbete

Du får arbeta med slöjdens olika möjligheter.

Du kan t.ex. brodera, fläta, sticka, virka, väva, sy m.m.