• Om skolan

 

Välkomna till vår skola!


Bergsåkers skola grundar sin undervisning på att se helheten hos eleven. Vi sätter stor vikt vid att eleven ska få använda alla sina sinnen. Utifrån vår erfarenhet och ett vetenskapligt perspektiv har vi byggt vår pedagogik på följande grundpelare:

  • Kunskap
  • Kultur
  • Idrott

Under årens lopp har vi fått bekräftat att vi har en hållbar pedagogik. Våra elever har nått goda kunskapsresultat och rönt framgångar både på den idrottsliga som på den musikaliska arenan. Med rätt stöd och rätt utmaningar kan eleven utvecklas och nå goda resultat.

 

På Bergsåkers skola har vi tydliga mål och kunskapskrav. Vår verksamhet strävar efter att kunna erbjuda varierande arbetssätt och därigenom nå eleverna i deras olika utvecklingsfaser. Vi har en engagerad personal som kontinuerligt följer upp elevernas resultat. Tillsammans med föräldrarna handleder och stödjer vi eleverna i att nå sina kunskapsmål genom återkommande samtal.

 

Bergsåkers skola vill engagera elever och föräldrar så att elevråd – föräldraråd och skolråd blir en naturlig länk i vår verksamhet. Vi vill skapa en skola där alla ska känna till vår vision och pedagogik. Skolan ska vara en plats där vi tillsammans investerar i vår gemensamma framtid - eleverna.