TRIVSELREGLER

Årskurs 3-9

 • Elever, personal och besökande ska bemötas på ett vänligt sätt. Alla ska känna sig välkomna och trygga i skolan.
 • Du ska använda ett vårdat språk fritt från svordomar och nedlåtande kommentarer.
 • Du ska tillsammans med andra arbeta för att bibehålla en fin miljö i skolan, både inom- och utomhus. Våra lokaler blir trivsammare utan klotter, nedskräpning, förstörelse och lek med vatten.
 • Du ska tillsammans med andra arbeta för att skapa ett positivt arbetsklimat.
 • Du ska komma i tid, ha med dig arbetsmaterial och inte ha ytterkläder och huvudbonader på under lektionstid eller i matsalen.
 • Inga påslagna mobiltelefoner eller godis tolereras.
 • Att lyssna på musik under lektionstid är endast tillåtet med lärarens medgivande.
 • Konflikter löser du inte med våld.
 • Du ska tillsammans med andra arbeta för att förbudet mot rökning och snusning efterföljs.
 • Skolgården ska hållas fri från cykel- och mopedtrafik. Parkering sker på anvisad plats.
 • Skolan ansvarar inte för personliga tillhörigheter eller dylikt som tas med under skoltid. Gäller årskurs 3-6
 • Eleverna får inte lämna skolområdet utan att meddela ansvarig personal om anledningen. Gäller årskurs 4-9
 • Pengar, värdesaker och andra privata ägodelar som du är rädd om ska lämnas i elevskåpen.