Skolsköterskan

Hej mitt namn är Lena Norell och jag är skolsköterska här på Bergsåkersskola jag är oftast på plats varje dag mellan 8:00 och 16:00. Ibland har jag dock möten eller annat hinder. Hos mig kan ni prata om allt, jag har absolut sekretess och inga frågor är för små eller svåra för mig. Ni kan såklart även få hjälp med enklare åkommor. Enligt lag förs journal över alla barn och för varje besök hos skolhälsovården. Journalsystemet följer samma stränga sekretess som sjukvården

Hälsobesök

Erbjuds i åk 4 och 7. Då pratar vi hälsa, kost och motion, kompisar, skolan och droger (i åk 7). Vägning, mätning, ryggkontroll och syntest görs. Vid behov ordnas även hörselkontroll. Svaren från hälsobesöket förs in i barnens journal och i ett avkodat statistikprogram (efter vårdnadshavares godkännande). Skolhälsovårdens basprogram är lagstadgat och frivilligt.

 

Vaccinationer

Enligt allmänna vaccinationsprogrammet och efter godkännande från föräldrar.

 

Föräldrar

Ni föräldrar är välkomna att ringa mig om det är något Ni undrar över när det gäller Ert barn. Prata in på telefonsvararen så ringer jag tillbaka så fort jag har möjlighet.

 

Skolläkare

Skolläkare Anders finns hos mig torsdagar varannan vecka. Boka tid med mig.

Skolläkaren kan till exempel hjälpa Er med:

Remisser till sjukhusets mottagningarKroppslig undersökning inför vidare utredningarAndra problem som är skolrelaterade (ex knäproblem som försvårar vid idrotten)

 

Lena Norell, skolsköterska.

Tfn 060-19 23 43