Studie- och yrkesvägledare

Så här kan du kontakta mig!

E-post: viktoria.l.larsdotter@skola.sundsvall.se
Telefon: 073 2705597

Dokument: Sundsvalls kommunplan för Studie- och yrkesvägledningVälkommen in på ett vägledningssamtal med mig!

Ett enskilt vägledningssamtal med en studie- och yrkesvägledare kan vara ett tillfälle för dig att stanna upp och få lite hjälp med att fundera kring var du befinner dig. Se till att du förbereder dig så att du kan tala om vad du anser samtalet ska handla om.

En vägledares viktigaste uppgift är att lyssna på dig och försöka hjälpa dig framåt i ditt funderande, att försöka se vilken sorts information du kanske skulle behöva komplettera med och försöka få dig att se saker och ting ur andra perspektiv så att du känner dig mer säker på det beslut som du till sist kommer fram till.

Inför ditt vägledningssamtal
Du kan förbereda dig inför vägledningssamtalet genom att formulera frågor som du vill ha svar på, reflektera kring dina intressen och tänkbara mål.

Blanketter: Prao