Specialpedagoger

Anna Almroth och Therés Forsén, specialpedagoger på Bergsåkers skola.
Anna Almroth och Therés Forsén, specialpedagoger på Bergsåkers skola.

Så här kan du kontakta oss!

E-post: theres.forsen@skola.sundsvall.se, anna.z.almroth@skola.sundsvall.se
Telefon: 19 23 00

Hej!
 Vi heter Anna Almroth och Therés Forsén och är specialpedagoger här på Bergsåkers skola. I vårt arbete ingår det bland annat att stötta lärarna med anpassningar, lärmiljöer och arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Vi jobbar främst mot högstadiets lärare och elever. Som en del av Elevhälsoteamet, EHT, samarbetar vi också med kurator, skolsköterskor samt studie- och yrkesvägledare, SYV, kring allt som rör elevernas hälsa, trygghet och skolarbete.