Speciallärare

Linda Hellsén och Veronica Larsson, speciallärare på Bergsåkers skola.
Linda Hellsén och Veronica Larsson, speciallärare på Bergsåkers skola.

Så här kan du kontakta oss!
Telefon: 19 23 00

Hej!

Vi heter Linda Hellsén och Veronica Larsson och är speciallärare på Bergsåkers skola. I vårt arbete ingår i huvudsak att stötta elever i deras läs,- skriv,- och matematikutveckling. Tillsammans med lärarna arbetar vi kontuierligt mot en trygg och lärorik miljö för eleverna. Vi jobbar främst mot elever och lärare i årskurs 3-6.
Vi är en del av Elevhälsoteamet, EHT, där vi samarbetar med kurator och skolsköterska kring allt som rör elevernas hälsa, trygghet och skolarbete.