Skolsköterska
högstadiet

Hej! Mitt namn är Lena Norell och jag är skolsköterska här på Bergsåkers skola. Jag är oftast på plats varje dag mellan 8:00 och 16:00. Ibland har jag dock möten eller annat hinder. Med mig kan ni prata om allt, jag har absolut sekretess och inga frågor är för små eller svåra för mig. Ni kan så klart även få hjälp med enklare åkommor. Enligt lag förs journal över alla barn och för varje besök hos skolhälsovården. Journalsystemet följer samma stränga sekretess som sjukvården.

Hälsobesök

Erbjuds i åk 4 och 7. Då pratar vi hälsa, kost och motion, kompisar, skolan och droger (i åk 7). Vägning, mätning, ryggkontroll och syntest görs. Vid behov ordnas även hörselkontroll. Svaren från hälsobesöket förs in i barnens journal och i ett avkodat statistikprogram (efter vårdnadshavares godkännande). Skolhälsovårdens basprogram är lagstadgat och frivilligt.
 

Vaccinationer

Enligt allmänna vaccinationsprogrammet och efter godkännande från föräldrar.
 

 Föräldrar

Ni föräldrar är välkomna att ringa mig om det är något ni undrar över när det gäller ert barn. Prata in på telefonsvararen så ringer jag tillbaka så fort jag har möjlighet.
 

Skolläkare

Skolläkare Jenny Hoffman Juhlin finns hos mig varannan måndag förmiddag. Boka tid med mig. Skolläkaren kan till exempel hjälpa er med: Remisser till sjukhusets mottagningar, kroppslig undersökning inför vidare utredningar, andra problem som är skolrelaterade (exempelvis knäproblem som försvårar vid idrotten).
 

Lena Norell, skolsköterska.

Telefon: 060-19 23 43