Läsårsdata

Vårterminen 2018

Vårterminen 2018
2018-01-08 - 2018-06-15


Sportlov         2018-03-05 - 2018-03-09

Påsklov         2018-04-03 - 2018-04-06

Lovdagar      2018-04-30
                      2018-05-11

Höstterminen 2018

Höstterminen 2018
2018-08-22 – 2018-12-21


Höstlov        2018-10-29 - 2018-11-02
 

Vårterminen 2019

Vårterminen 2019
2019-01-08 – 2019-06-14


Sportlov         2019-03-04- 2019-03-08

Påsklov          2019-04-23 - 2019-04-26

Lovdagar       2019-05-31 
                      2019-06-07

Med reservation för kommande ändringar.