Sjukanmälan /Frånvaroanmälan

  • Årskurs  3:      Ring  19 23 50                                                        
  • Årskurs 4:      Ring  19 23 47
  • Årskurs 5:      Ring  19 23 51
  • Årskurs 6:     Ring  19 23 46
  • Högstadiet:  Ring  010-8887050. Anmälan läggs då automatiskt in i Vklass.  Du kan även göra frånvaroanmälan direkt i Vklass-appen.
     

Ansökan om annan ledighet: Ledighetsansökan (pdf format)