• Elevernas olika val

Elevens val, årskurs 3-4 Läsår 2012/2013

ELEVENS VAL är ett eget ämne. Det skall ha samma värde som vilket annat ämne som helst. I årskurs 3 och 4 ska eleverna på Bergsåkers skola ha 80 min/vecka. När du gör ditt val, markerar du tre ämnen. Markera dem 1, 2 och 3 – där 1 betyder mest önskade val, 2 nästa val och 3 reservval.

 

Följande tillval finns att välja mellan:

Blockflöjt, årskurs 3

 

Det är kul att spela. På blockflöjten lär vi oss små enkla melodier. Allt från "Björnen sover", Markoolios "Vilse i skogen" till "Du gamla du fria".

Vi spelar efter noter och på gehör.